C-tower C-tower

Composiet windturbinetoren

Jules Dock

Torens van windturbines zijn gemaakt van staal. Dit is een stijf materiaal dat weinig demping kent en relatief zwaar is. In dit R&D project is de haalbaarheid aangetoond van een flexibele composiet toren met een eigenfrequentie onder de laagst te verwachten trillingen. Het gaat dan om trillingen die veroorzaakt worden door een defect of onbalans in één wiek. Het is aangetoond dat composiet materialen piekkrachten beter dempen, waardoor de fundatiepaal (monopile) minder belast wordt. Het lichte gewicht ten opzichte van staal maakt het mogelijk om met eenzelfde schip grotere turbines te plaatsen. Het principe is schaalbaar. In de studie is een 10MW toren verder uitgewerkt. Verder is gekeken naar productie op grote schaal, handelingen op zee en end-of-life van onder meer het composiet. Zie ook: WMC en Jules Dock.

meetboei in het water

Watermonitoring

R&D project

Aqitec heeft een monitoringsysteem ontwikkeld gebaseerd op drijvende modulaire meeteenheden: meetboeien. Het inzetten van vele idicatieve meetboeien maakt het mogelijk real-time inzicht te geven en als input te dienen voor waterbeheer.

meetboei in het water

Slibrobot

R&D project

Aqitec stelt een baggeroplossing voor gebaseerd op continu opererende slibrobots die op de waterbodem rijden. We integreren technologie onder meer ontwikkeld voor maritieme, agrarische en huishoudelijke toepassingen. Het systeem meet de diepte, bepaalt het pad en voert het werk uit.

Contact

E-mail: info@aqitec.com
Telefoon: +31(0)641839404

Adres

Aqitec Projects B.V.
Max Gootelaan 7
3312 KK Dordrecht

Informatie

LinkedIn

Gegevens

©2020 Aqitec Projects B.V.
All rights reserved
KvK 77153014